najczęstsze pytania
Czy wszyscy Klaretyni są księżmi?
Nie wszyscy. "Misjonarze w trakcie formacji" lub "studenci" albo "klerycy" nie są jeszcze księżmi, ale do tego się przygotowują. Są też "bracia zakonni" - są Klaretynami, ale nie są księżmi; są bardzo pomocni w prowadzeniu misji poprzez swoją pracę (w ogrodzie, w kuchni, w zakrystii, w wydawnictwie itd.). Są również księża, czyli Klaretyni kapłani, głoszący Ewangelię poprzez rekolekcje, misje, katechezy (również w internecie) i sprawowanie sakramentów.
 
Jak mogę stwierdzić, że jestem powołany do bycia Klaretynem?
Tak naprawdę sam musisz odkryć odpowiedź. Ale możesz wziąć pod uwagę pewne wskazówki: pragnienie życia na wzór Jezusa; pragnienie oddania się Bogu i ludziom; zainteresowanie głoszeniem Ewangelii na różne sposoby; szacunek dla życia we wspólnocie z innymi; zgranie się z życiem i misją Klaretynów. Jeśli potrzebujesz indywidualnego wsparcia, możemy zaproponować Ci rozmowy i spotkania z odpowiedzialnym za to Klaretynem.
 
Co oznaczają literki "CMF", jakie piszecie po nazwisku?
Zwykle nazywamy się: "Misjonarze Klartyni" albo po prostu "Klaretyni". To nazwa pochodząca od naszego Założyciela, św. Antoniego Marii Klareta. Mamy też inną nazwę: "Synowie Niepokalanego Serca Maryi". Litery CMF to skrót od łacińskiego "Cordis Mariae Filius", czy oznacza właśnie "Syn Serca Maryi". Być "Klaretynem" to znaczy być mężczyzną, chrześcijaninem, zakonnikiem, apostołem, a także kapłanem lub bratem. Jesteśmy ukochanymi synami Ojca i czujemy się posłani, żeby głosić Ewangelię, czyniąc wszystko z całego serca, tak jak Maryja: z wrażliwością, prostotą, gotowością do słuchania i przyjmowania Słowa Bożego, w którym szukamy Jego woli...
 
Na czym polega życie wspólnotowe?
Na wspólnym życiu, rozmowach, modlitwach, projektach, radościach i troskach, zwycięstwach i porażkach. Dla naszej misji życie wspólne jest bardzo ważne. Jesteśmy chrześcijanami i zakonnikami wraz z innymi. Jesteśmy Klaretynami zebranymi nie tylko dla dobrej atmosfery, ale najpierw dla Boga, który nas zebrał. Wspólnota jest darem jak również zadaniem (to my ją tworzymy).
 

 

Zobacz także
Polecane
"BÓG ZAKAZANY"
CZYTAJ