etapy formacji
Pośród wielkiej różnorodności charyzmatów, jakie Duch Święty wzbudza w Kościele, my Klaretyni, tak jak nasz Założyciel naśladujemy Chrystusa we wspólnocie Apostołów jako słudzy Słowa.
 
 
Bycie Klaretynem to bardzo konkretna droga do której przygotowujemy się całe życie, ale możemy wyodrębnić trzy charakterystyczne etapy:
 
 
Postulat 
Postulat  w Zgromadzeniu Misjonarzy Klaretynów trwa rok i jest pierwszym stopniem do podjęcia życia zakonnego. Jest to czas budowania dobrej atmosfery, poznawania się, uczenia podstaw życia misjonarskiego. To właśnie wtedy kandydaci mają okazję do podjęcia dojrzałej decyzji o wyborze życia zakonnego w Zgromadzeniu Misjonarzy Klaretynów.
 
Nowicjat
Nowicjat trwa rok i odbywa się w domu zakonnym w Paczynie k. Gliwic. W tym czasie nowicjusze poznają Zgromadzenie i jego duchowość, uczą się życia we wspólnocie i rozeznają decyzję dotyczącą złożenia ślubów zakonnych. Po pomyślnym przeżyciu nowicjatu bracia składają pierwszą profesję, czyli zakonne śluby posłuszeństwa, czystości i ubóstwa na rok i otrzymują strój zakonny – czarną sutannę przepasaną czarnym pasem.
 
Klerykat 
Ten etap formacji Misjonarzy jest najdłuższym etapem formacji wstępnej. Obejmuje okres od złożenia pierwszej profesji zakonnej do przyjęcia święceń kapłańskich (w przypadku kandydatów na kapłanów). Jest to czas sześcioletnich studiów filozoficzno - teologicznych we wrocławskim Seminarium Misjonarzy Klaretynów, zakończony osiągnięciem stopnia magisterskiego ze świętej teologii oraz przyjęciem święceń kapłańskich.
 
Zobacz także
Polecane
"BÓG ZAKAZANY"
CZYTAJ