Charyzmat
Zgromadzenie Misjonarzy Klaretynów narodziło się w Kościele w XIX w., kiedy Ojciec Klaret, pod natchnieniem Ducha Świętego, pragnął z innymi głosić Ewangelię aż po krańce świata.
Od tego czasu Klaretyni, idąc śladami Jezusa i w duchu Ojca założyciela, oddają swoje życie w służbie Bogu i ludziom. 
 
 
 
Obecnie Zgromadzenie liczy ok. 3000 misjonarzy posługujących w ponad 60 krajach świata,
na 5 kontynentach.
 

+ Gdybym zobaczył, że ktoś może wpaść do studni, do ogniska, to jestem pewien, że biegłbym i krzyczał, aby go ostrzec i uchronić przed upadkiem. Czemu nie mam czynić tak samo, aby uchronić kogoś przed upadkiem do otchłani, do ogniska Piekieł? św. A. M. Klaret
 
Naśladujemy Jezusa Chrystusa jako Synowie Niepokalanego Serca Maryi. W tym sercu uczymy się słuchać i przyjmować Słowo, które mamy głosić, żyć służbą, troszczyć się o prostą codzienność zwykłych ludzi…
Maryja uczy nas, że bez serca, dobroci i miłości nasza posługa nie jest wiarygodna.
 
Synem Niepokalanego Serca Maryi jest ten, kto płonie miłością i rozpala nią wszystko na swej drodze. Kto skutecznie pragnie i wszelkimi środkami usiłuje rozpalić wszystkich ludzi ogniem Boskiej Miłości. Nic go nie odstrasza, raduje się w niedostatku, podejmuje trudy, chętnie się poświęca, znajduje upodobanie w oszczerstwach i radość w udrękach. Myśli wyłącznie o tym jak naśladować Jezusa Chrystusa w modlitwie, pracy i cierpieniu, zawsze i jedynie starając się o większą chwałę Boga i zbawienie dusz. 
 
Głosimy Ewangelię w każdy możliwy sposób: w szkołach, parafiach, w duszpasterstwach dzieci i młodzieży, we wspólnotach rodzin, prowadząc rekolekcje, misje, wydając książki, w internecie, pośród osób konsekrowanych, na uczelniach, w domach rekolekcyjnych, w kraju i za granicą
Zobacz także
Polecane
"BÓG ZAKAZANY"
CZYTAJ